Sijaintipohjaisten palveluiden murros

Tämän Paikkatietokeskuksen ja Åbo Akademin hankkeen tavoitteena on tuottaa ensimmäiset prototyypit pilvilaskentaan perustuvasta paikkatietoanalyysista sulautettuna osaksi sijaintipohjaista palvelua. Hankkeen onnistuminen edellyttää uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät geoinformaatiotieteen ja tietojenkäsittelytieteen huippuosaaminen.

Hanke muodostuu kahdesta osatehtävästä, joissa keskitytään laskennan haasteiden eri osa-alueisiin. Ensimmäisessä osatehtävässä tavoitteena on toteuttaa tiedon epävarmuuden huomioivaa paikkatiedon analysointia tehokkaasti käyttäen esimerkkinä meritulvaskenaarioita. Toisessa osatehtävässä kehitetään tehokkaita menetelmiä jalostaa älypuhelinten käyttäjien liikuntasuoritustietoja merkitykselliseksi reittitiedoksi.

Tämän strategisen tutkimusavauksen rahoittaa Tekes.

 • Tekesin strategiset tutkimusavaukset

  Tekesin strategiset tutkimusavaukset synnyttävät uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille.

  Lue lisää

 • COST-toimi MOVE:
  Tietämyksen muodostaminen liikkuvista kohteista

  MOVE on Euroopan tiedesäätiön (ESF) rahoittama COST-toimi, jonka rahoituskausi on 11/2009-10/2013. COST-toimilla rahoitetaan eurooppalaisten tutkijoiden verkostoitumista.

  Lue lisää